Bærekraftsmål Stormberg

I dette blogginnlegget skal jeg gå inn på FNs bærekraftsmål, der jeg vil trekke ut hvilke av de målene Stormberg relaterer mest til. Jeg velger å skrive om Stormberg, ettersom det er den virksomheten meg og eksamensgruppen min skal skrive om i pågående eksamen. Dermed vil jeg først begynne å forklare hva FNs bærekraftsmål innebærer.

Hva er FNs bærekraftsmål?

I følge FN-sambandet er FNs bærekraftsmål verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Måten disse målene ble lagd på var ved å få innspill og meninger fra alle land i verden der vi til slutt fikk 17 mål og 169 delmål som alle land skulle følge. Hovedprinsippet “leaving no one behind” kom også til, som går ut på at de svakeste og mest sårbare skulle prioriteres først. Dette kan være flyktninger, urfolk og folk med nedsatt funksjonsevne. Formålet med alle disse målene er at de skal fungere som en felles global retning med bærekraft og klimaendringer i fokus.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stormberg forsøker å bidra til en så miljøvennlig forretningsdrift som mulig, dermed se vi et ansvar når det kommer til forbruk og produksjon, som er mål 12 i FNs bærekraftsmål. Mål 12 går ut på å sikre bærekraftig forbruks og produksjonsmønstre ved hjelp av at forbrukere endrer sin livsstil, med tanke på ressursbruk og klimautslipp. Stormberg er Norges første sports- og tekstilmerkevare som offentliggjorde sine fabrikklister og ble med i IEH (initiativ for etisk handel). Slik ser vi at Stormberg ønsker økt kompetanse innenfor bærekraftig utvikling. Produktene produseres i Kina, dermed er det ikke så mye fokus når det kommer til samfunnsansvar, dårlig fagorganisering på fabrikkene, lange arbeidsdager med lite lønn og mangel på tillit mellom eier og medarbeidere. Dette er grunnen til at Stormberg valgte å ta ansvar for etisk handel i hele leverandørkjeden. Gjennom god relasjon med de ulike leverandørene fant de gode forbedringsprosjekter for de fysiske og psykiske arbeidsforholdene. For eksempel at de får en anstendig lønn som de kan leve av og at de blir tatt godt vare på i det respektive produksjonslandet.

I Norge har vi et overforbruks problem, spesielt overflod av klær og mat som vi daglig kaster. Måten Stormberg har valgt å minske forbruket er ved å inngå et samarbeid med Fretex. De har en gjenbruksordning hvor det er mulig å pante klær gjennom Fretex. Disse går til mennesker som er på flukt, og har behov for varme klær. Denne ordningen gjør det mulig å resirkulere brukte klesplagg, slik at plagget får en mye lenger levetid.

Liv på land

Neste målet jeg synes Stormberg relaterer til er mål 15, liv på land. Dette målet går ut på å “beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold” Dyremishandling er noe Stormberg er veldig opptatt av og vil aldri skal forekomme i virksomheten. Derfor blir det stilt strenge krav til produsentene når det gjelder dyrehold. Dermed har Stormberg forbydd bruk av ekte pels på produktene deres. I tillegg består produktene kun av ull-produkter som betyr sauene ikke er innsatt for kirurgiske inngrep. Siste tiltaket de har iverksatt er at alle Stormbergs produkter som er lagd av dun, skal være sikret at det dyret er avlivet i forbindelse med matproduksjonen.

Stoppe klimaendringer

Siste målet som Stormberg er integrert i er mål 13, som er å stoppe klimaendringene. Mål 13 handler om å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av dem. For å kunne klare det må vi kutte i utslipp, fange og lagre Co2 og satse mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. Siden 2008 har Stormberg vært en klimanøytral bedrift med klimanøytrale produkter. Når det kommer til bærekraftig utvikling har CO2-utslippet vært kraftig omdiskutert de siste årene. I forhold til dette har stormberg samarbeid med energi- og klimaledelsen CEMAsys.com målt klima og miljøpåvirkningen hele verdikjeden står for. Gjennomføring av klimaregnskap ser vi at bedriftens klimafotavtrykk stadig reduseres. Dette er bare statistikker som de gjennomfører, men det er konkrete handlinger som utgjør en forskjell.

Konklusjon

Som vi ser har Stormberg tatt et stort ansvar når det kommer til FNs bærekraftsmål og de relaterer til flere av målene. Stormberg har et veldig godt omdømme og det er fordi de driver bærekraft med vilje og ikke fordi de føler et press fra samfunnet eller fordi det er trendy. De har iverksatt flere tiltak og forhåpentligvis vil flere bedrifter følge etter samme spor.


Kilder

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-paa-land

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene

https://www.stormberg.com/no/kundeservice1/om-stormberg/etisk-handel/