Blokkjeder- hva er det?

Denne gangen skal jeg gå inn på noe annet enn det jeg skrev om på forrige innlegg, nemlig blokkjeder. De kommende årene forventes det at næringslivet og offentlig sektor skal bli påvirket enormt av blokkjeder. Blant annet bidra til å øke effektivitet, sikkerhet og personvern. Men først og fremst, hva er blokkjeder?

Hva er en blokkjede?

I følge Deloiette er blokkjeder “en teknologi som egner seg godt for bruk i økonomifunksjonen.” Dette kan brukes som en slags type logg, hvor det er fylt med informasjon og data. Hver blokk har unik informasjon, og funker som en regnskapsbok, der det muliggjør å registrere, spore og synliggjør alle digitale transaksjoner. Slik data kan ikke endres når det en gang er kommet inn, det er også det som gjør blokkjeder så spesielle. Når en transaksjon skal gjennomføres må vi være sikre på at den er ekte, og det kontrolleres ved at informasjonen blir godkjent av et nettverk. Som vi ser på bildet under er det mange blokker som følger i en kjede, men hva inneholder disse blokkene? Hver blokk er unik og inneholder unik data som koder. Disse kodene blir brukt til å undersøke hvilken type informasjon og data som er på den. Neste blokk vil inneholde noe av disse kodene, slik at den fortsetter å vokse.

Bildet er hentet her

Hva bruker blokkjeder til?

Blokkjeder brukes på andre områder enn valuta og Bitcoin, Ser vi på artikkelen fra teknologirådet, vil vi kunne se at disse blokkene kan brukes både i offentlig og privatsektor. Det kan være med på å løse oppgaver på en mer sikker og effektiv måte enn det vi gjør i dag.

Verdier

Noe blokkjeder kan brukes til er å ta vare på verdier. For at en transaksjon skal bli godkjent må vi ta i bruk en blokkjede slik at den ikke kan endres. Dette kan være dokumenter som har stor verdi, som fødselsertifikat, karakterutskrift og reisedokumenter som pass. Dette kommer i bruk for folk som sliter med å bevise sin identitet, slik at det kan brukes som et verktøy til å hjelpe dem finne arbeidsplasser, eksempel flyktninger.

Sykehusjournaler

Hvis vi ser på Deloitte sitt artikkel vil vi fort finne noen bruksområder som blokkjeder kan brukes til. Det første bruksområdet vil være på sykehusjournaler. Når en pasient blir syk er det flere tester den personen må gjennom. Dette kan være blodprøver, røntgen, resepter osv. Ved hjelp av blokkjedeteknologien vil resultatene ligge en periode uten fare for avvik. Bruk av denne teknologien vil skape gjennomsiktighet i dokumentene slik at helsevesenet gjør noen kloke valg.

Spore betalinger og bistandspenger

Det som Deloitte også forteller om blokkjeder og bruksområde er at det også kan bli brukt til sporing av betalinger og bistandspenger. Hvordan vet vi at offentlige penger brukes etter hensikt? Hvordan vet vi at bistandspenger går til skoler, og at stortingsbevilging øremerket kreftforskning faktisk går til kreftforskning, eller at en alenefar faktisk bruker bostøtten til bolig og ikke noe annet?Jo, dette er ved hjelp av blokkjeder som gjør det mulig for oss å spore alle betalinger og transaksjoner.

Sikre konsistens i offentlig data

Det siste bruksområdet Deloitte går inn på er å sikre konsistens i offentlige data. Blokkkjedeteknologien brukes til registrering av eiendom og eierskap som forvaltes gjennom en offentlig grunnbok av kartverket. Dette finnes i nesten i hver kommune og alle har forskjellige registre. Ved hjelp av denne blokkjedeteknologien vil vi ha mindre sjanse for brannfare, rasefare og radon.

Utfordringer

Ettersom blokkjeder implementerer arkivering av transaksjoner fører det også med noen ulemper. Ettersom det er mennesker som designer blokkene vil det være mulig å gjøre feil i noen av kodene men også bruken av det. Denne teknologien er også under utvikling som betyr at vi må forstå at det kan forekomme risiko under noen tilstander.

I blokkjeder kan man opptre anonymt som gjør det mulig for mange å drive med ulovlig virksomhet, som å ikke betale skatt. I tillegg er det mulig å hvitvaske kriminelle virksomheter. Politiet vil kunne gjenkjenne transaksjonene som er blitt gjort på disse blokkene, men de vil ikke gjenkjenne identitetene til disse personene. I 2018 vedtok EU-kommisjonen at hvitvaskereguleringen nå pålegger at vekslingbørsene skal identifisere kundene.

Oppsummering

Blokkkjedeteknologien kan bli sett på som en fremtidig revolusjon dersom man forstår det og bruken av det, selv om det kan være litt vanskelig. Det organiserer arbeid og vil egne seg godt i økonomifunksjonen. I tillegg vil det gjøre arbeidet mye raskere og mer effektivt. Dette gjelder ikke bare for Norge, men verden rundt.

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/audit/articles/blokkjede-revisjon-revolusjon.html

https://snl.no/blokkjede

https://teknologiradet.no/blokkjeden-pa-tide-a-ta-grep/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_18_3429