Filterbobler og Ekkokamre

I mitt forrige blogginnlegg skrev jeg om plattformtjenesten Vipps og hvordan Vipps kan redusere sine transaksjonskostnader. I dagens innlegg skal jeg gå inn på filterbobler og ekkokamre, gi en definisjon på disse fenomenene og hvilke konsekvenser det kan føre når det kommer til samfunnsutvikling.

Hva er filterbobler og ekkokamre?

I følge store norske leksikon er filterboble “en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper”. Enklere forklart er filterbobler algoritmer som skal hjelpe å filtrere og samle inn informasjon om oss i følge etter det vi søker etter. Det kan være personopplysninger som alder, kjønn, demografi og andre flere områder. Dette er et verktøy for å finne ut av hva vi liker slik at det er lettere å påvirke våre holdninger og meninger. Slik får vi informasjon som hadde passet våre interesser. Fordelen med filterbobler er at det er tidsbesparende ettersom vi ikke trenger å bruke ressurser på søkemotorer. I tillegg er informasjonen som blir anbefalt skreddersydd kun til oss, og ikke til andre, som familiemedlemmer og venner, ettersom vi alle søker etter forskjellig og har ulike interesser.

nothing but...
“nothing but…” by TheAlieness GiselaGiardino²³ is licensed under CC BY-SA 2.0 (Hentet her)

Det andre fenomenet som trekkes inn i dette innlegget er dette med ekkokamre. Et ekkokammer er i følge wikipedia “en metaforisk beskrivelse, som beskriver en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe.” Ekkokamre utsetter vi oss selv for og her ser vi bort fra sannheten og andres meninger som gjør at vi ikke bryr oss motstridende informasjon. Et eksempel jeg skal ta for meg kan være dette med koronavasksinen. Dersom vi hele tiden blir utsatt for positiv holdning fra sosiale medier til vaksinen vil våre holdninger og meninger bli positivt forsterket. Ulempen her vil være at vi ikke vil være like åpne til motstridende informasjon. Det kan også hende at vi finner mennesker med like tanker som oss,som gjør at vi er mer sikre på at vaksinasjonen er det rette valget. Dette gjør at vi nesten glemmer det finnes andre mennesker med forskjellige synspunkter enn det vi har. Dette avgrenser vår tenking til å ta beslutninger.

Konsekvenser ved filterbobler og ekkokamre

Filterbobler og ekkokamre bringer flere konsekvenser, både på den digitale verden, men også konsekvenser vi ikke tenker over i det daglige. Vi har ofte opplevd at vi søker på et produkt og sekunder senere får vi opp annonser relatert til samme produkt, kanskje på en annen nettside. Dette er ved hjelp av filterbobler. Dette er selvfølgelig en fordel for ulike bransjer,ettersom de når sine produkter til sine brukere på en rask og lett måte. Hos oss kan det oppstå en irritasjon ettersom vi blir låst til det produktet vi har søkt på mange steder på internettet. Vi blir eksponert til samme produkt om og om igjen. Det gjør at disse filterboblene ikke lar oss se utenfor “boblen”. Vi får lite informasjon om andres synspunkter som ikke matcher vår synspunkt og behov, som vil føre til at vi tror andres meninger er feil utenom vårt.

Dette kan også føre til konsekvenser på et demokratisk nivå. Tar vi for oss nyheter og nyhetkanaler, vil algoritmen bestemme hvilke type nyheter vi skal få informasjon om, basert på tidligere interesse. Derfor får forskjellige mennesker forskjellige nyheter. Slike algoritmer kan påvirke et stortingsvalg. Ekkokammer er med på å ødelegge vår syn når det kommer til syn på den andre parten sin side. Dermed får vi aldri vite hva som egentlig skjedde, og hvem som har rett og galt i en sak.

Konklusjon

Til å konkludere med vil jeg si at filterbobler og ekkokammer har begge sine fordeler og ulemper. I blant er det greit å få opp sine interesser basert på tidligere søk men jeg synes bedrifter pusher det virkelig på trynet vårt i det siste. Å utføre et kjøp har aldri vært så enkelt og rast som nå, man er kun et klikk unna. Flere merker at det blir for mye av de samme annonsene om og om igjen på flere sider av internettet. Det er også litt skummelt med tanke på hvor mye de vet om oss, som alder, kjønn og interesser. Slik type informasjon blir kanskje brukt steder som vi ikke vet om og som vi ikke tenker over. I tillegg utelukker vi masse informasjon, holdninger og synspunkter andre har, ettersom vi er fokusert kun på våre egne interesser.

Kilder:

https://snl.no/filterboble

https://search.creativecommons.org/photos/d24c5dbc-3565-4bcb-9f85-fcd37ca521ab

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer