Hva vil skje med våre jobber?

I forrige blogginnlegg gikk jeg inn på hva kunstig intelligens er og hvilke måter det kan brukes på. Dagens tema går ut på å skrive litt om hvilke sosiale konsekvenser kunstig intelligens medbringer. Dette innlegget er inspirert av Arne Krokan og hans forelesning som fant sted den 13. januar. Det var en spennende og lærerik forelesning ettersom det er tydelig Arne har mye kunnskap rundt dette og vet hva han snakker om.

Kunstig intelligens har gitt oss mange muligheter men samtidig gjort store skader på noen områder. Flere selskaper begynner å ta i bruk AI i håp om å kunne klare løse interne problemer. Det skal gjøre alt mer sikkert, effektivt og raskere. Bedrifter vil etter hvert se at dette er tidsbesparende og sparsomt. Dette leder til flere problemstillinger, men jeg skal ta for meg tema arbeidsledighet og hvordan det vil påvirke oss i fremtiden. Hva skjer med våre jobber når utstyrte maskiner tar over våre kompliserte arbeidsoppgaver?

Ny teknologi bringer stor fremgang, men også mye uro. Oppgaver som behøver ekspertise og mye kunnskap kan nå like godt løses av maskiner der dette fører til at bransjer går i endring. Jobber som er i stor risikofare vil for det meste være transportbransjer , kontor, salg og service. I følge teknologirådet vil halvparten av jobbene forsvinne, der 47 prosent av amerikanske jobber vil kunne automatiseres og 1/3 av norske jobber har potensialet for å gjøre det samme. Folk med høy utdanning, som en regnskapsfører, er i stor fare, men stillinger som trenger dyp ekspertise og kunnskap er ikke de første som er i ferd med å bli borte. Som nevnt lenger oppe vil kontorarbeid, salg og service være de yrkene som vil ende opp i risikofaren. Grunnen til det er tydelig, ettersom maskiner løser de vanskeligste oppgavene.

Jobb under og etter Covid-19

Vi trenger enda menneskelig arbeidskraft, så ikke alle jobber vil kreve automatisering. Pandemien har bare bevist dette. Nå mer enn før har vi hatt behov for menneskelig arbeidskraft. Men hva vil skje når pandemien er over? Siden vi fikk en global økonomisk krise vil nå flere selskaper satse på kunstig intelligens slik at bedriften oppskaleres. Det vil ta lang tid før flere land reiser seg opp fra denne krisen.

Positive sider

Hensikten med kunstig intelligens er å kunne få en maskin til å gjøre og få samme erfaring som et vanlig menneske. Mens vi sitter og løser de store interne problemene vil maskiner ta seg av de små utgavene. I tillegg vil ikke automatiserte maskiner trenge pause og hviletid, som vi gjør. Dette gjør at maskinene kan jobbe dag og natt lang uten at arbeidsgiver må gi lønn, feriepenger, sykefravær osv. På slutten av dagen vil bedriften ha behov for kun noen få ansatte, resten vil bli automatisert.

Negative sider

At flere mister jobben skaper flere konsekvenser, både helsemessig men også økonomisk. Dette kan ende opp med at fysiske butikker legger ned og må vekk for alltid. Da gjelder det å handle gjennom nettbutikker som går borti nyere teknologi. Ansatte vil miste jobbene sine og vil kanskje slite med å få ny kontrakt. Dette kan føre til at man føler seg mislykket og ikke føle seg sosialt akseptert i samfunnet. Et resultat av det vil være lån og gjeld for overlevelse. Dette kan føre til at flere land vil svekkes økonomisk.

Konklusjon

Det at så mange har potensialet for å miste jobbene sine er veldig skremmende og det er fullt forståelig folk frykter dette. Noen segmenter i flere yrker vil forsvinne og nyere generasjon bør være oppmerksom på hvilken type utdanning de ønsker å ta. Når kunstig intelligens tar over, er det bekymringsfullt å vite hva som vil skje til nå-eksisterende jobber. Det er interessant å se hvilken vei dette vil lede samfunnet til ettersom dette er nytt.

Kilder:

https://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/105/2020/09/Hva-skjer-med-jobbene-16.-september-web-liten.pdf